Just For Transfer To AVABLOG
[ بازدید : 38 ] [ امتیاز : 2 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 21 آذر 1396 ] [ 1:26 ] [ یک دوست خوب ]

Just For Transfer To AVABLOG
[ بازدید : 32 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ سه شنبه 21 آذر 1396 ] [ 1:25 ] [ یک دوست خوب ]

یه حس خوب بعد از انجام یه کار


ماه رمضان تمام شد ولی هنوزم حس اینو دارم که روزه هستم نمی دونم چرا ولی حسش قشنگه

یه حس زیباست لذتی داره حتما خدا این حسو هدیه داده به همه روزه داراش تا لذت ببرن

امیدوارم این حسو همیشه درقلب وروحم حس کنم

چه لذتی داره به خدا نگاه کنی واونم نگاهت کنه

البته بعضی موقعا کم میاری و نگاهتو ازش بر میداری ولی اون هیچ وقت نگاهشو ازتو برنمی داره آخه دوست داره خنگول جونی


[ بازدید : 46 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ دوشنبه 12 تير 1396 ] [ 16:27 ] [ یک دوست خوب ]

اتفاق خیر دراولین روز ماه رمضان


سلام امروز در اولین روز از ماه مبارک رمضان

اولین اتفاق بعد از بیدار شدن از خواب برام افتاد. وقتی که بیدار شدم حس کردم یه چیزی رویه دستمه

ولی توجه نکردم چون زیاد مطمئن نبودم .گفتم دستمو تکون بدم الکی شاید چیزی باشه،

وقتی دستمو حرکت دادم یه چیز مشکی پرت شد وتند حرکت می کرد .نگاه کردم دیدم یه رطیل مشکی مخملیه زدم باکفش کشتمش.

امروز خدا در اولین روز روزداری نشوم داد که محافظ روزه دارشه ونمی داره چیزی یا کسی بهش صدمه بزنه ، واقعا خیلی نوکرشم.

بی نهایت تشکر بوس نثارخدا ممنونتم خدا و بهترین محافظ من در زندگی هسی مرسی.


[ بازدید : 53 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ شنبه 6 خرداد 1396 ] [ 11:16 ] [ یک دوست خوب ]

تبریک


آمده ای ماه پر خیر وبرکت ....خوش آمده ای ،ماه پرخیروبرکت

تو مهمان مایی وماه میزبان تو....باشد که در این مهمانی تو را خوب پذیرایی کنیم

دلمان تنگ دیدارت بود ....با آمدنت دلمان شاد گشت

خوش آمدی ..خوش آمدی

آمدنت را به تمامی روزه داران و مسلمانان تبریک می گویم


[ بازدید : 52 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 15:40 ] [ یک دوست خوب ]

چطور شیطان ما را خر فرض می کند😱


بارها اتفاق افتاده که بی دلیل از دیگران گفت گو کنیم ،

آیا از خودمان پرسیده ایم دلیلش چیست ؟الکی پشت سر مردم صحبت می کنیم

بارها اتفاق افتاده وقتی تنها هستید ، بی دلیل وارد سایت های مستهجن شده اید

آیا از خودتان پرسیده اید ،چرا وارد فلان سایت شدم؟

بارها اتفاق افتاده رفتارهای غیراخلاقی بی دلیل انجام دهید!

آیا از خودتان پرسیده اید چرا این رفتار از من سر زد؟

بارها اتفاق افتاده دیگران را برنجانید ،آن هم بی دلیل

آیا از خودتان پرسیده اید چرا؟

بارها هزاران گناه ..متفاوت ممکن هس انجام داده باشید !

آیا تا به حال پرسیده اید چرا انجامش دادم؟

آیا زمانی که با خود می اندیشید به این پی نبرده اید،که شیطان شما را خر فرض کرده وسوار ضمیرناخداگاهتان شده وهرچه گفته،شما بی دلیل انجام داده باشید ، آیا برای هرکاری که اومی گوید ،کاری کرده اید؟

آیا وقتی شیطان می گوید دروغ بگو با خود گفته ای ،چرا باید دروغ بگویم ،وبا دروغ نگفتن مقابله کرده ای یا اسیرش شده و امرش را اطاعت کرده ای

مثال ها بسیارست‌ولی اندیشیدن ما چه بسا کم است باشد که قبل از هر حرکتی به قبل‌وبعدش فکرکنیم


[ بازدید : 51 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 15:33 ] [ یک دوست خوب ]

معصومیت از دست رفته


ادامه تجاوز معصومیت

نامه دخترک:

من روزی کودکی بودم، وبدون هیچ گناهی زاده شدم

من به کسی ظلم نکردم ولی طعم ظلم را درکودکی چشیدم

مادرم وپدرم،شما هابه من ظلم کردین

من کودکی نادان بودم وبی فکر، ولی هیچکدام از شما مراقب من نبودید

من ، برای رفتن به مغاز خیلی کودک بودم و در راه مغازه به من تجاوزشد وروحم را کشتند واز انسانیت چیزی درک نکردم

۲۰سال مثه مرده متحرک نفس کشیدم

۲۰سال با کابوس های شبانه که هنوزم آزارم می دهند زندگی می کنم

۲۰سال سخن بر زبان نیاوردم‌

۲۰سال طعم مرگ را چشیدم

۲۰سال سکوت معصومیت از دست رفته زبانم را بسته بود

۲۰سال زجر روحی وروانی

آیا کسی پرسید چرا از روزی که از مغازه اومدی دیگر کودکی نکردی

دیگر چرا بازی نکردی

آیا‌کسی پرسید چرا شاد نیستم وچرا نمی خندم

آیا کسی پرسید چرا نفس با درد می کشم

آیا ،آیا.....؟

شما مقصر معصومیت از دست رفته من هستید

شما پدر مادر هایی که اهمییتی به کودکتان نمی دهید

شما ها که یا سرگرم گوشی ها وفضای مجازی هستید یا همش سرتان در مشغله های شغلی وفکری هستید

شما پدر مادر هایی که بدون ترس گوشی برای پسران ودختران تازه بلوغ رسیده و کودکانتان می گیرید

شما هایی که خبر ندارید ه‍وش انسان به قدر قوی هست که هزاران فیلتر نمی تواند جلوی کودکانتان را برای رفتن به سایت ها وکانال هی مستهجن بگیرد

شما مقصرید شما ها

شما ها که خبر ندارید دختران وپسرانتان چه رابطه هایی براساس تقلید از همان فیلم ها دارند

شما ها که هیچ وقت توجهی نکردید که کودکتان با سن‌کم نباید تنها به مغازه برود،وبرای انجام کارتان مارا از خود راندید و ما را به خودمان واگذار کردید

شما ها مقصرید و الان که نزدیک ازدواجم هس هزاران فکر ونقشه دارید برای خوشبختیم قافل از آنکه خوشبختی من را از من گرفتید

مادرم وپدرم من دیگر قادر به ادامه زندگی نیستم و با نفسی که خداوند به من داد که زندگی کنم با همان نفس به خواب ابدیت می روم

باشد که خداوند معصومیت از دست رفته ام را به من بازگرداند


این داستان مثال هزاران داستانیس که الان هزاران تیتر آن در صفحه حوادث روزنامه ها جلوه می کند

باشد که روزی برسد که همه هوشیار باشند از فریب شیطان


[ بازدید : 43 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 9:36 ] [ یک دوست خوب ]

تجاوز معصومیت


کودک در حال بازی مادر سرگرم اسمس بازی

کودک مادر مغازه بروم ، مادر :برو

کودک :در راه مغازه

خیابان خلوت ، پسرک ۱۵ساله در حال دیدن فیلم +۱۸و مستهجن

پسرک :بعد از تمام شدن فیلم مست وشهوت دنبال راهی برای خاموش کردن شهوت عذاب آور

کودک از کنارش رد می شود

پسرک :ناگهان فکری به سرش می زند

پسرک:آهای بچه بیا

کودک :ایستاد ورفت جلو

پسرک :کجا میروی

کودک :مغازه خوراکی می گیرم

پسرک :مغازه اون سمتی نرو بسته

کودک:ناراحت شد و اخم کرد و به سمت خانه رفت

پسرک: بیا نرو ، اون خیابون دیگه توش مغازه هس

کودک:من نمی تونم دورتر برم

پسرک : من می برمت ، نترس

کودک: برای خوراکی خوشمزه وسوسه شد وقبول کرد ورفت همراه پسرک

پسرک:او را به کوچه ای خلوت و بیراهه و خالی از سکنه و ویرانه برد

کودک :در خیال خوراکی فکر می کرد بعد از گذر کوچه به مغازه می رسند

پسرک وسط کوچه ایستاد

کودک :چرا واستادی

پسرک :هیچی توی این ویرانه رو می خوام نگاه کنم

کودک : ترسید گفت نه بریم دیر میشه

پسرک گفت:خوراکی مگه نمی خوایی، پس باید حرفمو گوش کنی

کودک :قبول کرد

رفتند داخل ویرانه در کوچه خلوت

پسرک ناگهان بعد از ورود به ویرانه چرخید به سمت کودک

و دهنش را نگه داشت وباشهوتی که عقل و وجدانش را کور وکر کرده بودوبادیدن فیلم وداستان های مستهجن بیدار کرده بود خواباند

کودک: با رفتار پسرک روحش کشته شد

وبعد پسرک رهایش کرد و فرار کرد ودیگر در آن کوچه ظاهر نگردید

کودک:ساعت ها خیره به سقف ماند

وبعد خوابید و دوباره بیدارشد و فکر کرد خواب دیده ولی خواب نبود

گریان ودوان به سمت خانه رفت

مادر درحال اس مس بازی و پدر سرکار

کودک برگشت به خانه

کودک:مادر مغازه بسته بود و گریه می کرد وهق هق گلویش بند نمی آمد

مادر گفت :بعدا برو مغازه گریه نداره

ولی مادر نمی دانست:_که گریه کودک برای‌چیست!

بیست سال بعد نزدیک خواستگاری کودکی که معصومیتش لگد مال شده رسید

مادر دخترم الان وقت عروسیته باید لباس سفید دیگه تنت کنی

دختر :با روح زخمی نگاه در چشمانش کرد و پوزخند بران و تیز وطنعه داری به مادر کرد ورفت داخل اتاقش و در را بست

دخترک :گریه کنان نامه ای نوشت:
[ بازدید : 48 ] [ امتیاز : 1 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 9:09 ] [ یک دوست خوب ]

عشق


عشق در روح آدم سرشته ودر قلب آدم محفوظ است

عشق زیباست، خدا عشقست

عشق ملایم وگهی تند است

عشق از شهوت عطشش بیشتر است

عشق لذتی دارد که هیچگاه در شهوت نیست

عشق انسان را به خدا می‌رساند

عشق لب هارا خندان وچشم ها را از شوق گریان می کند

عشق شیرینست وهیچ شیرینی، درکام انسان، به شیرینی کامیه عشق نیست

عشق عبادتست

عشق خداست

عشق جاودانه است‌

عشق قلب ها را به رقص در می آورد

عشق با روح بازی می کند و او را شاد و گریان می کند

اشک عشق از اشک گناه و زجر زیباتر و مقاومت تر است

عشق عنصری است که با قدرت خدا ساخته وبرابری می کند

در هر عشق پاک بدون شهوتی خدا پیداست

عشق در عقل پنهان و درقلب زندگی می کند

عشق خود را با دیدن هدف نمایان می کند

عشق خود را به زبان خود بازگو می کند

عشق در قرآن نهفته عشق در کلام عاشقان نهفته

عشق روح خداست

عشق ما را به اوج بندگی و پیشرفت می رساند

عشق آرامشی در روح ایجاد می کند که هیچ شهوتی نمی تواند جای آن آرامش را بگیرد

وقتی عشق آمد گناه باید برود

گناه از عشق نفرت دارد

گناه بادیدن عشق می میرد

خدا عشق را داد تا با آن دنیا را فتح کنیم

خدا عشق را داد تا زجرها ، دردها راتحمل کنیم

خدا عشق را بالاترین سلاح مبارزه در برابر شیطان می داند

عشق پاکست وهیچ عنصر زشتی در او راه نمیابد

عشق پاک نصیبتان باد[ بازدید : 34 ] [ امتیاز : 5 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 8:28 ] [ یک دوست خوب ]

گناه


آه از گناه که با ما آفریده شد

آه از گناه که درد را در قلب آورد

آه از گناه که عقل را له کرد

آه از گناه که بهشت را از ما گرفت

آه از گناه که نگاه خدا را از ما گرفت

آه از گناه که شهوت را پرورش داد

آه از گناه که تنها را در مجلس شهوت عریان کرد

آه از گناه که شیطان به ما هدیه دادش

آه از گناه که زبان را لکه دار کرد

آه از گناه که دامن های پاک را پاره کرد

آه از گناه که موها را عریان کرد

آه از گناه که شهوت را در روح رخنه داد

آه از گناه که دهن ها را به سکوت واداش

آه از گناه که پستی را یاد داد

آه از گناه که بی گناه را لگد مال کرد

آه از گناه که چشم هارا گریان کرد

آه از گناه که لبخند را به شیطان هدیه داد

آه از گناه که خشم را به الله هدیه داد

آه از گناه که انسان را زندانی کرد

آه از گناه که همیشه همراه ماست

آه از گناه که مهمان ناخوانده است

آه از گناه، آه از گناه ،آه از گناه


[ بازدید : 39 ] [ امتیاز : 0 ] [ نظر شما :
]
[ جمعه 5 خرداد 1396 ] [ 8:15 ] [ یک دوست خوب ]